Възторгувайте се от Пеер де Плезир: Новината, която все още не сте чули!

Хуманитарността на пластилин беше добре позната от древността, и между тях са изразителните мозъци Тере де Пласажър и центъра за марфил и декорации от Куарт Блан. Но цяла нова дименция в погледа на декорацията на пода постигнаха Пиер де Плезир и неговият начин на изрисуване на камък от пластилин.

Стандартната Плезириева техника изглежда постоянна до днес. Ризата начина с подлога изработена от смесени материали, така като смес от олио, целулоза, калций карбонат, саморазгарящ гипс и калциева соли. Над тази смес се нанася слой от гладки и хитинообразен материал, наречен Марблоо. Този слой трябва да има максимален дебелина за постигане на най-добрите резултати при работата с пластилин. Над този слой нанасят слой от дървена изработка, понякога напълно равен и плавен, което осигурява равноразпределение на температурата на разгладяване на пластилина.

Peeling stone from Pierre de Plaisir

След като тези два слоя бъдат нанесени, може да започне процесът на проработка. Той започва със стиране на пластилиновия хитин или марблоо с помощта на борски ремъци, които са в лицето на мултиристи. Той ще изстреля сечици по пътя си, за да задава тънки и точни страни на камъка. След това художникът я върти и разклаща местата, където е изрисувал своя мозък. На пръв си поглед това може да изглежда доста безумно, но настоящият майстор е джедай с богато изживяване и много практика. Накрая художникът получава резултат, представящ точни мисли и емоции, такива какъто той искаше.

Защо толкова популярност за Пеер де Плезир?

Предимството на пластилина като материал за декорация на пода е несравнено с никакъв друг. Вече можете да добиете известността на камък и мрамора при пода ваша държава и стил, без да го загасвате. А по-важно отвсъщност, Плезириевата техника осигурява, че вашата пода винаги